skrci.me

Programski vmesnik za aplikacije - API

Skrči.me ponuja relativno osnovno API funkcionalnost, kar omogoča drugim aplikacijam enostavno uporabo našega skrčevalnika spletnih naslovov. Deluje po principu dostopa do spodaj navedenega URLja na naši strani, kateri sprejme dolg URL kot parameter, rezultat poizvedbe pa je nov skrčen naslov(v primeru, da ni prišlo do napake).

Kako uporabiti API

Vaša aplikacija naj naredi poizvedbo na naslov:
	http://skrci.me/api?url=http://najdi.si
kjer "http://najdi.si" zamenjajte s poljubnim dolgim naslovom. Predpona http:// protokola ni obvezna, je pa privzeta vrednost v primeru da ni navedena. Nov skrčen URL bo vrnjen v obliki golega besedila, kot standardni HTTP odziv(internetna stran). Generiran naslov vsebuje naključno generirano(5 znakov) dolgo oznako.

Programer lahko tudi uporabi neobvezen parameter "hash", s katerim lahko nastavi poljubno oznako skrčenega URLja. Primer:

	http://skrci.me/api?url=http://najdi.si&hash=najdi
V tem primeru bo vrnjen naslov natanko: http://skrci.me/najdi

Za pridobitev originalnega URLja se lahko uporabi parameter "reverse" kateremu podamo zadnji del skrčenega URLja oz. hash. Primer:

	http://skrci.me/api?reverse=google

Možne napake

Poleg veljavnega skrčenega URLja lahko rezultat poizvedbe vsebuje eno od spodaj navedenih sporočil o napaki, katere bo moral programer aplikacije ustrezno obravnavati.